Menu ☰
Bedrijfsvoetreflexologie

Vermindert ziekteverzuim bij uw personeel

Fiscaal aantrekkelijk voor werkgevers

Waarom bedrijfsvoetreflexologie?

Bedrijfsvoetreflexologie wordt vooral in Denemarken, maar ook in andere landen met succes ingezet bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Arbeidsgerelateerde klachten zoals rug-, arm-, nek- en schouderklachten, die zijn ontstaan door een verkeerde werkhouding of aanhoudende stress kunnen worden aangepakt. Uit diverse onderzoeken blijkt ook dat de werktevredenheid en de productiviteit van werknemers wordt verhoogd.

De unieke Chinfit® bedrijfsmassage is een sterk vitaliserende voetreflexmassage die in korte tijd zorgt voor ontspanning en energie. Het geeft een verlaging van het stressgevoel, waardoor werknemers gezond en gemotiveerd aan het werk blijven.

Total Health heeft hier een onderzoek laten uitvoeren voetreflex op werk

Wat kan ik u als voetreflexologe bieden binnen uw organisatie?

Er zijn 2 opties:

  1. Ik geef aan de werknemers met vaste regelmaat een half uur voetreflexmassage, waarbij alle reflexzones kort worden gemasseerd en lichamelijk en emotioneel evenwicht worden gestimuleerd. Dit werkt preventief heel erg goedUiteraard kunt u als werkgever er ook voor kiezen om de voetreflexbehandelingen aan een beperkte groep van het personeel aan te bieden, zoals de 50+’ers, de mensen in ploegendienst,….
  2. Werknemers die (langdurig) ziek zijn kan ik therapeutisch behandelen. Hoe een therapeutisch traject er uit ziet en welke aandoeningen kunnen behandeld worden, kunt u op de andere pagina’s van mijn site lezen.

Fiscaal aantrekkelijk voor werkgevers!

Zeker in tijden waarin fors bezuinigd moet worden, is dit goed nieuws! Indien wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, wordt de voetreflexologiebehandeling door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en is daardoor fiscaal aftrekbaar. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

Meer informatie

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Zo blijven uw werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond. Op de website van de belastingdienst kunt u lezen dat massage op het werk wordt erkend als arbo-voorziening, wat u als werkgever fiscaal voordeel oplevert. U investeert immers in de gezondheid en duurzaamheid van uw medewerkers. De werkelijke kosten voor bedrijfsmassage vallen hierdoor beduidend lager uit omdat u de massages onbelast kunt aanbieden.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. U kunt de voetreflexmassages opnemen in uw arbo-plan.
  2. U kunt de voetreflexmassages opnemen in de werkkostenregeling.

Massage in uw ARBO-plan

Aan de hand van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) kunt u ervoor kiezen om reflexmassage op te nemen in uw ARBO-plan ter preventie van werkgerelateerde klachten. Om te voorkomen dat de waarde van bepaalde voorzieningen die u op de werkplek ter beschikking stelt, in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Deze nihilwaarderingen gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte.

Daarmee behoren de voetreflexmassages fiscaal tot deze nihilwaardering net zoals de veiligheidsbril, de medische keuring of een arbeidsgeneeskundig onderzoek. U kunt dus onbelast en onbeperkt massages verstrekken en opvoeren als bedrijfskosten. Daarnaast kan de berekende BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

  • U hebt als werkgever een RI&E en Plan van Aanpak of ARBO plan.
  • De massages maken in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen
  • De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemers

Werkkostenregeling en voetreflexmassages

Per 1 januari 2015 is voor werkgevers de werkkostenregeling verplicht. Alles wat u als werkgever vergoedt of verstrekt aan een werknemer wordt in eerste instantie tot het loon gerekend. Ook als het gaat om het vergoeden van kosten! Het grote voordeel van de werkkostenregeling is dat u niet langer alles op individueel werknemersniveau hoeft vast te leggen, wat zorgt voor een meer eenvoudige loonkostenadministratie en een besparing op controles van de fiscus.

Binnen de werkkostenregeling kunt u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom (de vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen zonder dat dit belast wordt. Dus ook voetreflexmassages. Het nadeel is dat het forfait van de werkkostenregeling vrij klein is waardoor andere activiteiten die onder deze regeling vallen in het gedrang komen. Het is daarom raadzaam voor bedrijven om de voetreflexmassages op te nemen in het arbo-plan. Uitgebreide informatie over de werkkostenregeling vindt u op de website van de belastingdienst.

Afspraak maken?

Voetreflex-totaal komt graag naar u toe, massagetafel en benodigdheden worden meegenomen zodat er niet meer dan een afzonderlijke rustige ruimte nodig is. Wilt u meer weten over deze behandelingen neemt u dan vrijblijvend per mail contact met mij op. Of geef ik een demonstratie in uw bedrijf, zodat u een goede indruk krijgt van de behandelingen.