Menu ☰
Therapeutische behandelingen vergoed

Therapeutische behandelingen vergoed

door bijna alle aanvullende ziektekostenverzekeringen

Quasir

Expertisecentrum Klachten Zorg en Welzijn

Stichting Zorggeschil

Waarborgt uw rechten als cliënt

Vergoedingen door ziektekostenverzekeraars

Mijn consulten worden grotendeels vergoed door de meeste aanvullende verzekeringen als u alternatieve geneeswijzen in uw pakket heeft.
U hoeft niet eerst een eigen bijdrage van € 385 te betalen, en u heeft geen verwijsbrief nodig.

Wilt u weten hoeveel uw verzekering vergoedt? Ter informatie: ik voldoe aan de PLATO-eisen en heb een AGB-code.
Download het overzicht vergoedingen verzekeraars 2021.

Tarieven voor therapeutische massages en/of acupunctuurbehandelingen:

(vergoed door de meeste aanvullende verzekeringen zonder eigen bijdrage, zonder verwijsbrief)

 • Chinflex voetreflex (Westers+Chinees)
  intake: 90 minuten € 75
  vervolgafspraken: 60 minuten : € 65
 • Westerse voetreflex 40 minuten: € 45
 • baby’s tot 6 maanden: € 35,  kinderen tot 12 jaar: € 45
  Behandeltraject bestaande uit 1 therapeutische voetreflexbehandeling ‘pas bevallen moeder’ + 3 therapeutische babyvoetreflexmassages:
  als extra krijgt u 3 thematische massages aangeleerd € 65 + 3 keer € 35 = € 170   (na elke behandeling krijgt u een factuur mee)  klik hier voor meer info

na 18u of op zaterdag: € 10 extra

Tarieven voor wellness-massages:

(niet vergoed door  verzekeringen)

 • 30 minuten : € 35,00 (na 18u of op zaterdag: € 40)
 • 45 minuten : € 55,00 (na 18u of op zaterdag: € 60)
 • 60 minuten : € 65,00 (na 18u of op zaterdag: € 70)

Openingstijden

De praktijk is geopend van 9u tot 22u op weekdagen en van 9u tot 12u op zaterdagen. Er wordt enkel op afspraak gewerkt.

Privacywet

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanleg. Dit is tevens een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Ik waarborg uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) :

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat anderen geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hiervoor worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren. Vanuit mijn functie heb ik geheimhoudingsplicht. Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum en mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de financiële administratie (boekhouder).

privacywet
Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Voor de wet WWKGZ ben ik via mijn beroepsvereniging de FAGT aangesloten bij www.zorggeschil.nl  en www.quasir.nl, voor klachtafhandeling en geschilleninstantie.
Bent u niet tevreden van mij als therapeut en wilt u een klacht indienen, dan kunt u de procedure volgen zoals beschreven in deze link
(klachtenprocedure)

Verdere gegevens

 • Naam behandelaar: Carine Binnenmarsch
 • Kamer van Koophandel nr 66907667
 • Voetreflex-totaal vestigingsnr 000035494042
 • Opgenomen in de zorggids van de verzekeraars
 • Opgenomen in het LRZA Landelijk Register voor Zorgaanbieders met SBI-code 86919 :Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers
 • Opgenomen in het therapeutenkompas van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  klik hier
 • BTW-nummer:  NL 002326161B37