Menu ☰

Vergoedingen door ziektekostenverzekeraars

Mijn consulten worden grotendeels vergoed door de meeste aanvullende verzekeringen als u alternatieve geneeswijzen in uw pakket heeft.
U hoeft niet eerst een eigen bijdrage van € 385 te betalen, en u heeft geen verwijsbrief nodig.

Wilt u weten hoeveel uw verzekering vergoedt? Ter informatie: ik voldoe aan de PLATO-eisen en heb een AGB-code.

Goed nieuws voor de collectief verzekerden van Aevitae (komt hier in de kanaalzone vaak voor: verzekerd via werkgevers als Dow, Yara, Trinseo, …) het totaalpakket alternatieve geneeswijzen bedraagt € 1200 € per jaar met een maximum van € 40 per dag. Dit zijn dus 30 behandelingen. Zowel in 2022 als 2023.

vergoedingen verzekeraars 2023 voor acupunctuur

vergoedingen verzekeraars 2023 voor reflexologie

Let wel: collectieve verzekeringen kunnen afwijken van de tarieven opgegeven door de zorgwijzer. Daarom is het altijd handig uw polisvoorwaarden te bekijken of uw verzekeraar op te bellen.

Tarieven voor therapeutische massages en/of acupunctuurbehandelingen:

(vergoed door de meeste aanvullende verzekeringen zonder eigen bijdrage, zonder verwijsbrief)

 • Chinflex voetreflex (Westers+Chinees)
  intake: 90 minuten € 80 (niet nodig voor het traject voorbereiding op bevalling zonder medische problemen)
  vervolgafspraken: 60 minuten : € 70
 • Westerse voetreflex 40 minuten: € 45
 • Low-level-lasertherapie in combinatie met Westerse of Chinflex voetreflexologie: € 5 extra per behandeling
 • baby’s tot 6 maanden: € 35,  kinderen tot 12 jaar: € 45
  Behandeltraject bestaande uit 1 therapeutische voetreflexbehandeling ‘pas bevallen moeder’ + 3 therapeutische babyvoetreflexmassages:
  als extra krijgt u 3 thematische massages aangeleerd € 70 + 3 keer € 35 = € 175   (na elke behandeling krijgt u een factuur mee)  klik hier voor meer info

na 18u of op zaterdag: € 10 extra

Indien u  niet kunt komen, dient u dit 24u van te voren te melden. Zo geeft u mensen die op de wachtlijst staan de mogelijkheid om eerder te komen. Indien u niet komt en niet heeft afgemeld, wordt 40 € in rekening gebracht.

Tarieven voor wellness-massages:

(niet vergoed door  verzekeringen)

 • 30 minuten : € 35,00 (na 18u of op zaterdag: € 45)
 • 45 minuten : € 55,00 (na 18u of op zaterdag: € 65)
 • 60 minuten : € 70,00 (na 18u of op zaterdag: € 80)

Openingstijden

De praktijk is geopend van 9u tot 22u op weekdagen en van 9u tot 12u op zaterdagen. Er wordt enkel op afspraak gewerkt.

Privacywet/algemene voorwaarden

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanleg. Ik waarborg uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en vanuit mijn functie heb ik geheimhoudingsplicht.  Voor meer informatie hierover kunt u de volgende links aanklikken.

Hoe gaat voetreflex-totaal om met uw privacy?

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Voor de WWKGZ ben ik via mijn beroepsvereniging de CAT (collectief alternatief therapeuten) aangesloten bij GAT (geschillencommissie alternatief therapeuten) voor klachtafhandeling en bij TCZ voor het tuchtrecht.
Bent u niet tevreden van mij als therapeut en wilt u een klacht indienen, dan kunt u de procedure volgen zoals beschreven in deze link
(klachtenprocedure)

Verdere gegevens

 • Naam behandelaar: Carine Binnenmarsch
 • aangesloten bij Collectief Alternatief Therapeuten Vergoedbaar: BO nr. 62712021-09-30
  en Kwaliteitstherapeuten  BO nr.: CK62712021-09-30
  en Geschillencommissie Alternatief Therapeuten
 • Kamer van Koophandel nr 66907667
 • Voetreflex-totaal vestigingsnr 000035494042
 • Opgenomen in de zorggids van de verzekeraars
 • Opgenomen in het LRZA Landelijk Register voor Zorgaanbieders met SBI-code 86919 :Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers
 • Opgenomen in het therapeutenkompas van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  klik hier
 • BTW-nummer:  NL 002326161B37