Menu ☰
voetreflexologie

Therapeutische behandelingen vergoed

Door de aanvullende verzekering, zonder eigen bijdrage, zonder verwijsbrief

Quasir

Expertisecentrum Klachten Zorg en Welzijn

Stichting Zorggeschil

Waarborgt uw rechten als cliënt

Vergoedingen door ziektekostenverzekeraars

Mijn consulten worden vergoed door de meeste aanvullende verzekeringen als u alternatieve geneeswijzen in uw pakket heeft.
U hoeft niet eerst een eigen bijdrage van € 385 te betalen, en u heeft geen verwijsbrief nodig.

Wilt u weten hoeveel uw verzekering vergoedt? Ter informatie: ik voldoe aan de PLATO-eisen en heb een AGB-code.
Download het overzicht vergoedingen verzekeraars 2020.

Tarieven voor therapeutische massages en/of acupunctuurbehandelingen:

(vergoed door de meeste aanvullende verzekeringen zonder eigen bijdrage, zonder verwijsbrief)

 • Chinflex voetreflex (Westers+Chinees)
  intake: 90 minuten € 75
  vervolgafspraken: 60 minuten : € 65
 • Westerse voetreflex 40 minuten: € 45
 • baby’s tot 1 jaar: € 35, kinderen tussen 1 en 12 jaar: € 45
 • auriculotherapie (elektro-acupunctuur op oren): 30 minuten € 40

na 18u of op zaterdag: € 10 extra

Tarieven voor een laserbehandeling gericht op het stoppen met roken:

 • Duur: 120 minuten
 • Kosten € 170 (na 18u of op zaterdag: € 10 extra)
 • inclusief longfunctietest met spirometer
 • inclusief eenmalige terugkommogelijkheid bij hervallen binnen de 6 maanden
 • inclusief oormagneet
 • inclusief advies over  homeopatische of natuurlijke middelen ter ondersteuning

(niet meer vergoed door de  aanvullende verzekeringen,
de Westerse voetreflexmassage na de laserbehandeling kost € 45 en wordt bijna altijd wel vergoed)

na 18u of op zaterdag: € 10 extra

Tarieven voor wellness-massages:

(niet vergoed door  verzekeringen)

 • 30 minuten : € 35,00 (na 18u of op zaterdag: € 40)
 • 45 minuten : € 45,00 (na 18u of op zaterdag: € 53)
 • 60 minuten : € 55,00 (na 18u of op zaterdag: € 65)

optioneel: voetbad met Chinese ontgiftende kruiden: € 5

De workshop babyvoetreflexologie

bestaande uit:

 • 1 individuele ontspannende voetreflexmassage voor mama,
  zodat u zelf kunt ervaren hoe heerlijk dit aanvoelt
 • 1 massage gericht op de spijsvertering (in groep)
 • 1 massage gericht op rust, ontspanning en beter slapen (in groep)
 • 1 massage gericht op de algehele weerstand (in groep)

kost € 90 €

Privacywet

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar een dossier aanleg. Dit is tevens een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Ik waarborg uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) :

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat anderen geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hiervoor worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren. Vanuit mijn functie heb ik geheimhoudingsplicht. Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum en mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de financiële administratie (boekhouder).

AVG Privacywet

Verdere gegevens

Naam behandelaar: Carine Binnenmarsch
Kamer van Koophandel nr 66907667
Voetreflex-totaal vestigingsnr 000035494042
Opgenomen in de zorggids van de verzekeraars
Voor de wet WWKGZ  via de FAGT aangesloten bij www.zorggeschil.nl  en www.quasir.nl, voor klachtafhandeling en geschilleninstantie.