Menu ☰
voetreflexologie

Voetreflexologie

Ontspannend en helend

Voetreflexologie is een methode waarbij reflexzones op voeten intensief worden gemasseerd. Dit optimaliseert de doorbloeding van de cellen in de corresponderende organen.
De aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen naar die cellen en de afvoer van afvalstoffen worden daardoor beter.

Wat is het nut van voetreflexologie?

Het lichaam wil altijd zichzelf genezen, maar dit lukt niet altijd. Soms zijn er blokkades die dit tegenhouden. Voetreflexologie haalt deze blokkades weg en stimuleert de stofwisseling. Dit versterkt het zelfgenezend vermogen. De behandelingen zijn therapeutisch en worden als heel ontspannend ervaren.
Het is een complementaire geneeswijze die de reguliere geneeskunde niet vervangt, maar een toegevoegde waarde heeft en zeker preventief een belangrijke plaats inneemt.

Voetreflexologie is holistisch

Dit betekent dat er een samenhang is van lichaam en geest. Dit aspect is essentieel en neem ik altijd mee in een anamnese. Bij het ontstaan van ziektes zijn er over het algemeen meerdere oorzaken. Het heeft geen zin om één aspect ervan te behandelen en de andere facetten te negeren. Bijvoorbeeld kan buikpijn of migraine mede veroorzaakt worden door een onverwerkte echtscheiding, rouwproces of ontslag.
De organen onderling beïnvloeden elkaar ook. Als ons eten bijvoorbeeld niet goed wordt bewerkt in de maag doordat er te weinig maagzuur is, dan zal dit gevolgen hebben voor de darmen. (als de bakker het deeg niet goed kneedt en hij steekt het in de oven, komt er ook geen fatsoenlijk brood uit)

Alle leeftijden hebben er baat bij.

Mijn jongste cliënt was 16 dagen oud: het was een baby die bleef huilen doordat ze pijnlijke darmkrampen had en haar luier niet kon vol poepen. Dit leidde tot paniek van de kersverse ouders. Een simpele behandeling deed wonderen. Ik heb vervolgens de moeder een voetreflexmassage aangeleerd die gericht is op spijsvertering en die ze bij haar eigen kindje kan toepassen als het probleem zich weer voordoet.

Mijn oudste cliënt is 90 jaar oud. Het was een piekeraar met slaapproblemen. Hij wou niet gaan voor de slaaptabletten die zijn huisarts wou voorschrijven omdat hij weet dat die verslavend zijn en vaak bijwerkingen hebben. Ik heb hem de eerste maand wekelijks behandeld. Omdat hij voelt dat zijn hele lichaam er baat bij heeft, blijft hij trouw komen en behandel ik hem één keer per maand. Hij slaapt veel beter, is minder gaan piekeren en geniet nu weer volop van het leven.

Is voetreflexologie wel wetenschappelijk bewezen?

Ja. Anders zouden de aanvullende ziektekostenverzekeringen het zeker niet vergoeden. Voorwaarde is wel dat het wordt uitgevoerd door een goede HBO-opgeleide therapeut die zich jaarlijks laat bijscholen zowel op gebied van de gewone Westerse Medische kennis als op gebied van voetreflexologie. De beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten Collectief Alternatief Therapeuten (CAT) en  het Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) oefenen hier strenge controles op uit.

In pubmed zijn al tientallen artikels verschenen die aantonen dat reflexologie echt werkt. (wat is pubmed? het is een gratis website met referenties naar medisch wetenschappelijke artikelen. Vrijwel alle medisch belangrijke publicaties wereldwijd van de laatste tientallen jaren zijn daarin te vinden. Pubmed garandeert objectiviteit: wie pubmed probeert te gebruiken voor commercieel eigenbelang wordt strafrechterlijk vervolgd)

Enkele Engelstalige artikels: Ik heb 4 onderwerpen uitgezocht die regelmatig in mijn praktijk voorkomen.
Voetreflexologie bij slaapproblemen
Reflexologie op voet, oor en hand  bij het behandelen van premenstruele problemen
Effect van voetreflexologie bij functionele constipatie
Hoe pijn en misselijkheid te verminderen bij kankerpatiënten d.m.v. voetreflexologie

Twee Nederlandstalige artikels uit het vakblad natuurlijke en integrale gezondheidszorg.
Doorbraak in onderzoek naar reflexzonetherapie 2022
Effecten van reflexzonetherapie 2015

Heeft dit uw interesse gewekt en u wilt er nog meer over weten? Hieronder vindt u nog veel meer  uitleg over voetreflexologie. Klik daarvoor de subtitels aan.

Stimuleert het zelfgenezend vermogen

Snijd per ongeluk in je vinger en een paar dagen erna is de wond genezen. Word flink verkouden en een tijdje later ben je weer fit. Ons lichaam is in principe een zelfreparerend mechanisme: de meeste aandoeningen en kwaaltjes gaan vanzelf over.

Spanningen, emoties en besluiten die je ooit onbewust hebt genomen, zetten zich vast in je lichaam. Het geeft nu aan dat er iets mis is, dat je de verkeerde kant opgaat. Je krijgt de kans om te herstellen. Medicijnen heb je nodig om je erdoorheen te helpen. Pas daarna begint de echte behandeling, de werkelijke genezing, doordat je anders gaat leven, vb. beter eten, minder stress opbouwen,…
Maar hoe zit het dan met bacillen, virussen en al die andere onzichtbare dingetjes die ons ziek maken volgens de wetenschap? Die zijn er toch echt? Die bespringen je toch en nestelen zich in je lijf?
In de reguliere geneeskunde heerst vooral het vijanddenken. Bacteriën zijn dan de vijand.
Maar ze zijn er altijd! Als je erdoor gevloerd wordt, betekent het dat je weerstand niet op peil is.

Natuurlijk moet je naar het ziekenhuis bij een botbreuk of ernstige klachten. Ook een blindedarmontsteking moet geopereerd worden en bij een ernstige infectie heb je antibiotica nodig. We moeten de medische wetenschap diep dankbaar zijn voor alles wat ze kan en voor ons doet. Maar we kunnen zelf ook een bijdrage leveren aan onze gezondheid.
Voetreflexologie is hierbij heel waardevol,  zowel tijdens herstel als preventief.

Vage en complexe klachten kunnen alleen verholpen worden door een holistische zienswijze

Als u bijvoorbeeld bij een reguliere dokter komt met darmklachten, dan worden uw darmen onderzocht, daarbij wordt niet altijd  vanzelfsprekend stilgestaan bij de oorzaken en gevolgen van de klachten, vooral als deze niet lichamelijk aantoonbaar zijn.
De reguliere arts heeft daar – door de tijdsdruk, die wordt opgelegd door de verzekeraars –
zelden de gelegenheid voor.

De reflexologie benadrukt de samenhang van lichaam en geest. Omdat alle organen in het lichaam elkaar beïnvloeden, wordt elke keer de gehele voet gemasseerd  (wat overeen komt met het gehele lichaam). Niet alleen de uit balans geraakte organen weefsels en klieren worden behandeld, maar de mens als geheel. Als u zich bovendien geestelijk ook weer wat beter en meer uitgerust gaat voelen (i.p.v. door de bomen het bos niet meer te zien),  zult u beter het hoofd kunnen bieden aan de dagelijkse problemen en de stress en zult u beter gewapend zijn tegen psychische problemen.
Daarom is deze methode uitermate geschikt bij “vage klachten” zoals migraine, burn-out,
het chronisch-vermoeidheids-syndroom, overgangsklachten, …allerlei stressgerelateerde aandoeningen.
En denk ook aan lichamelijke klachten waarbij stress de druppel is die de emmer doet overlopen, of aan “oude ziektes” die u in het verleden heeft doorgemaakt nu bij vermoeidheid weer de kop opsteken omdat een virus latent in uw lichaam is blijven hangen.

Voetenkaart met reflexzones

 

voetenkaart-in-kleur-en-lage-resolutie

Chinflex is de combinatie van de Westerse voetreflexologie met de Chinese meridianenleer

De chinflex is een combinatie van Westerse voetreflexologie met een massage van de meridianen op de benen (Chinese acupunctuur maar dan zonder naalden). Deze massage is bijzonder effectief omdat ze het goede van beide methodes combineert.
Men ervaart meteen de prettige en ontspannende werking. Het stimuleren van bepaalde reflexzones op de voeten en acupunctuurpunten op voeten, benen, knieën, handen en armen heeft een regulerend effect op de weefsels en organen en verhoogt de weerstand van het lichaam tegen ziekten. Lichaam en geest komen volledig tot rust.
De gezondheid wordt hersteld en klachten verminderen of verdwijnen. De vitaliteit neemt toe en lichaam en geest ontspannen.

Al eeuwenlang bewijst voetreflexologie zijn effectiviteit.
De Chinezen pasten deze therapie al 4500 jaar geleden toe en van de Egyptenaren is bekend dat hun artsen dit 2500 jaar geleden al gebruikten.
In de loop van de eeuwen zijn er grote verschillen ontstaan tussen de westerse en de Chinese voetreflextherapie. Beide systemen van voetreflexologie vullen elkaar prima aan.

Hoe ziet een behandeltraject eruit?

Patiënten komen vaak met klachten waarvoor ze al bij de huisarts of specialist zijn geweest. Onderzoek is al gedaan, de diagnose is soms al gesteld. Ik begin met mijn anamnese om dit alles in kaart te brengen: de klachten, de voorgeschiedenis, de familie-anamnese, het gedane onderzoek en de behandelingen die gegeven zijn of nog gegeven zullen worden. Dit alles vanuit de westerse kennis. Zo nodig wordt, uiteraard altijd met uw toestemming, informatie opgevraagd bij de behandelende artsen.

Na dit vraaggesprek voer ik een diagnostische massage uit op uw voeten om zo de pijnpunten in kaart te brengen. Deze informatie combineer ik met de andere gegevens. Ik bespreek met u mijn bevindingen. Zo kunnen bij de daaropvolgende massages de nadruk komen te liggen op spijsvertering, lymfewegen, hormonaal stelsel,… Afhankelijk van de aandoening zal ik ervoor kiezen om de massage eventueel te combineren met technieken uit de Chinese geneeskunde, zoals acupunctuur, moxibustie, guasha, cupping,… en moderne technieken zoals lasertherapie.

Omdat de meeste aandoeningen niet in één dag zijn ontstaan, is de verwachting dat ze niet na één behandeling weg zijn. Afhankelijk van de klacht moet u meestal toch op een 6-tal behandelingen rekenen. Een regelmatig onderhoud is aan te bevelen. (uiteindelijk gaan we met onze auto ook regelmatig naar de garage voor onderhoud)

Ik hecht veel belang aan contact met de huisarts, omdat deze het patiëntendossier beheert en de patiënt gedurende lange tijd volgt. Ook ben ik voorstander van samenwerking en overleg met andere zorgverleners, na overleg met de patiënt. Jammer genoeg staan artsen  niet altijd open voor alternatieve geneeswijzen. Ik zal u aanmoedigen de complementaire zorg te bespreken met uw behandelend arts, maar de keuze is aan u of u dat wil.

Mocht ik tijdens de behandeling een ernstige aandoening vinden of iets wat mij verontrust, zal ik u steeds doorverwijzen naar de huisarts. Als voetreflexologe wil ik een aanvulling geven op uw behandeling bij uw arts en ik zal u zeker nooit vragen om te stoppen met de reguliere therapie.
Immers, complementaire zorg betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Deze zorg komt dus niet in plaats van de gangbare zorg, maar voegt daar iets aan toe vanuit een holistische mensvisie.
Zo kan complementaire zorg eveneens verlichting bieden bij (chronische) pijn en niet meer te genezen ziektes.

Voor welke aandoeningen?

Voetreflexologie en tradionele Chinese geneeskunde zijn werkzaam bij veel aandoeningen, doordat het lichaam aan het werk wordt gezet zichzelf te genezen. Het helpt bij acute of chronische klachten, maar ook  bij “vage” klachten die soms als “psychisch” worden bestempeld. (lees: aanstellerij, waar je zogezegd maar moet leren mee leven).

Pijnklachten en spanningsklachten zijn de meest voorkomende aandoeningen waarvoor ik geconsulteerd word. Tijdens het laatste jaar van mijn hbo-opleiding voetreflexologie heb ik mij gespecialiseerd in overgangsklachten bij de vrouw. Ik heb tevens al veel resultaten geboekt bij vermoeidheids- en slaapproblemen

Contra-indicaties

Het is niet verstandig om een behandeling te ondergaan op een lege maag of onder invloed. Extreem uitgeputte mensen kunnen averechts reageren. Tijdens de zwangerschap zijn er enkele acupunctuurpunten die niet gebruikt mogen worden.

Let dus daarom zeker op voor reflexologen die niet bij het RBCZ geregistreerd zijn.
(Register voor Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg op hbo-niveau)
Beunhazen zijn goedkoper, maar het gaat wel om uw gezondheid! Vanaf 2017 worden deze ook niet meer vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Reacties tijdens en na de behandelingen

Tijdens de voetreflexbehandeling kunnen er verschillende reacties optreden zoals: vermoeidheid, zich sloom voelen, geeuwen, slaperigheid, tintelingen in handen en vingers, droge mond, koude rillingen, overmatig zweten en plassen, diarree, enz.

Dit is een goed teken, het betekent dat het lichaam een balans zoekt en bezig is afvalstoffen te verwijderen. Het is aan te raden na de behandeling veel water te drinken, zodat de afvalstoffen goed afgevoerd kunnen worden (tot 2 liter per dag).

Naast deze lichamelijke veranderingen kunnen tot enkele dagen na de behandeling zich ook emotionele ontladingen voordoen of  “oude kwalen” die tijdelijk terug komen en weer verdwijnen.

Een van de grootste troeven van voetreflexologie: de behandeling kent geen bijwerkingen die echt slecht zijn voor uw lichaam.  Het ergste wat hier kan gebeuren, is dat het ziektebeeld tijdens de eerste dagen van de behandeling een beetje erger lijkt te worden, in plaats van minder erg. Dit komt doordat het lichaam zoekt naar een nieuw evenwicht.

Deze “bijwerkingen” zullen na elke behandeling minder worden, doordat het lichaam steeds beter in staat zal zijn de juiste balans terug te vinden.

Youtube film over de chinflex-voetreflexmassage